1. Annonsørens navn må angis i alle annonser. Annonser som kan forveksles med redaksjonelt materiale kan merkes "annonse" av Prisjakt om ikke annonsøren velger å endre annonsens utseende.


2. Prisjakt følger lokale og internasjonelle regler for annonsering i de land Prisjakt eksisterer. Annonsører og sponsorer må derfor gjøre det samme. Det er annonsørens ansvar å garantere at dette skjer.


3. Annonsematerialer får ikke berøre følgende : tobakk, alkohol, våpen, ammunisjon, fyrverkerier, pornografi eller gambling.


4. Prisjakt tillater ikke annonsering for illegale produkter.  Annonsematerial får ikke inneholde materiale som er uredelig, misvisende eller støtende, inklusive material som latterliggjør mennesker på grunn av alder, etnisk bakgrunn, hudfarge, relgion, kjønn eller funksjonshemming.


5. Prisjakt forbeholder seg retten til å avvise eller avslå annonsemateriale som ikke tilsvarer Prisjakts etiske prinsipper eller som bryter med gjeldende lover eller avtaler som finnes mellom Prisjakt og annonsøren.


6. Selv om Prisjakt aksepterer en annonse behøver det ikke å bety at vi anbefaler produktet eller tjenesten som tilbys.


7. Prisjakt opprettholder et strengt skille mellom reklame og redaksjonelt materiale for å markere sin uavhengighet. Annonsører og sponsorer kan ikke på noen måte påvirke dette. Følgelig blir må disse avdeligene holdes separat, selv fysisk.